Månadsredovisning till FPA

Sändande av månadsredovisning
Bilagor till månadsredovisningen

Apoteket skickar ett sammandrag av redovisningen elektroniskt till FPA en gång i månaden (”elektronisk SV50r”). Ersättningen betalas till apoteket i enlighet med avtalet om direktersättningsförfarande. De slutliga besluten om ersättning fattas alltid vid FPA.

Läs om redovisningar till arbetsplatskassorna.

Sändande av månadsredovisning

Apoteket skickar ett sammandrag av redovisningen till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata elektroniskt en gång i månaden senast den första vardagen i påföljande månad. Mottagningstjänsten kontrollerar sammandragets formella riktighet och meddelar apoteket i ett svarsmeddelande om sammandraget formellt sett har godkänts eller om det har förkastats.

Apoteket skapar också ett skriftligt sammandrag av redovisningen, det vill säga en SV50r-redovisningsblankett. Apoteket ska spara det skriftliga redovisningssammandraget i fem år. FPA kan begära sammandraget av apoteket vid behov.

  • Obs! Om apotekssystemet byts ut mitt under en kalendermånad ska den skriftliga SV50r-redovisningsblanketten skickas till den FPA-enhet som handlägger apotekets redovisningar. Post som är riktad till en FPA-enhet ska alltid skickas till en gatuadress (inte till en PB-adress!).

Bilagor till månadsredovisningen

Apoteket ska till FPA lämna in en kopia av ett pappersrecept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz om kunden har fått direktersättning för inköpet eller om inköpet räknas in i kundens initialsjälvrisk. Kopiorna sänds till den FPA-enhet som handlägger apotekets redovisningar en gång i månaden som en bilagebunt.

Att beakta i fråga om bilagebunten:

  • anteckna begynnelse- och slutdatum för inköpen i bunten
  • stämpla med apotekets eller filialapotekets stämpel
  • skicka minst en gång i månaden till FPA-byrån.

Eventuella kopior (se ovan) av pappersrecept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz för medlemmar i en arbetsplatskassa skickas till respektive arbetsplatskassa.

Den skriftliga receptblankett som apoteket lagrat i Receptcentret i samband med expedieringen ska sparas på apoteket i fem år (föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 2/2016 (pdf)). Vid behov kan FPA för handläggning av redovisningen be apoteket om de skriftliga receptblanketter och uppgifter i telefonrecept som lagrats i Receptcentret i samband med expedieringen.

 

15.3.2021 (SF-anvisningar för apotek punkter 13, 13.1 och 13.2)