Redovisningsförfarande

Kostnader som debiteras hos FPA eller en arbetsplatskassa uppkommer när läkemedel lämnas ut till kunderna till ett pris som minskats med ersättningen enligt sjukförsäkringslagen (se Apoteksmeddelande 32/2019, exemplen 1–3).

Kostnader att debitera hos FPA eller en arbetsplatskassa uppkommer när läkemedel lämnas ut till kunderna till ett pris som minskats med ersättningen enligt sjukförsäkringslagen.

När läkemedel lämnas ut till en kund med ersättning förmedlas uppgifter om inköpet samtidigt till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata (nedan mottagningstjänsten). Mottagningstjänsten kontrollerar inköpets formella riktighet och meddelar apoteket i ett svarsmeddelande om inköpet inte godkänns.

FPA:s system skapar en sats av de inköp som apoteket skickar under ett dygn.

FPA:s tjänst för förfrågan om insända uppgifter

Ett apotek kan via FPA:s tjänst för förfrågan om insända uppgifter få fram ett sammandrag över de inköp som det har sänt in. Uppgifterna om inköpen kan hämtas per dag, per redovisningsperiod eller enligt inköpets nummer i apotekssystemet. I sammandraget får apoteket uppgift om summan av ersättningar för inköpen per dag och antalet inköp samt om summan av ersättningar för inköp som hänför sig till arbetsplatskassorna och antalet sådana inköp. De inköp som hänför sig till arbetsplatskassorna specificeras inte per kassa.

Dessutom kan apoteken få sammandrag över FPA:s betalningar utifrån månadsredovisningar och arbetsplatskassornas redovisningar. Om redovisningarna innehåller rättelser av inköp, visas också specifikationer över rättelserna. Uppgifterna visas i förfrågningstjänsten i 12 månader från och med den bankdag som föregår betalningsdagen.

I fråga om avträdande apotekare kan uppgifter inte tas fram efter överlåtelsedagen. Således kan en avträdande apotekare inte via förfrågningstjänsten få sammandrag som gäller den sista månadsredovisningen (se Den avträdande apotekarens sista månadsredovisning).

 

15.3.2021 (SF-anvisningar för apotek punkter 11 och 11.2)