Rehabilitering enligt prövning

Den rehabilitering enligt prövning som FPA anordnar kompletterar rehabiliteringstjänsterna inom hälso- och sjukvården och andra sektorer. Rehabiliteringen enligt prövning riktar sig främst till personer i arbetslivet eller personer som återgår till arbetet. Målet är att förbättra rehabiliteringsklientens arbets- eller funktionsförmåga. Rehabilitering som förbättrar funktionsförmågan ordnas också för vuxna som står utanför arbetslivet och för barn och unga.

Rehabiliteringsbehovet och målen slås fast i den rehabiliteringsplan som görs upp inom hälso- och sjukvården.

Rehabilitering enligt prövning genomförs i första hand i form av en rehabiliterings- eller anpassningskurs. Om klientens funktionsförmåga likväl kräver rehabilitering som är mer individuell är multidisciplinär individuell rehabilitering ett alternativ. Också neuropsykologisk rehabilitering kan beviljas som rehabilitering enligt prövning.