Rehabilitering enligt prövning

FPA ordnar och finansierar rehabilitering enligt prövning med stöd av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (KKRL 12 §). Rehabilitering enligt prövning kompletterar den yrkesinriktade rehabilitering och krävande medicinska rehabilitering som ordnas av FPA. Medel för rehabilitering enligt prövning används också för rehabiliteringsutveckling. Det främsta syftet med FPA-rehabiliteringen enligt prövning är att förbättra klienternas arbets-, studie- och funktionsförmåga.

En plan för rehabilitering enligt prövning görs upp vartannat år för de följande fyra kalenderåren. Riksdagen beslutar årligen om det belopp som används för rehabilitering enligt prövning.

FPA ordnar följande tjänster i form av rehabilitering enligt prövning:

Information om upphandling av rehabilitering enligt prövning finns på sidan Upphandling av rehabiliteringstjänster.