Hjälp din klient att hitta rehabilitering via FPA

Vad erbjuder FPA-rehabiliteringen i höst och under nästa år? Håll dig uppdaterad, titta på live-sändning på webben.

Vi presenterar FPA-rehabiliteringen i fyra webbsändningar (på finska) där vi intervjuar sakkunniga, rehabiliteringsklienter och serviceproducenter. Sändningarna riktar sig särskilt till läkare och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, som vill hitta den rehabiliteringsform som lämpar sig bäst för sina klienter. Sändningarna är på finska.

 

Sändningstider och teman

Onsdag 6.9 kl. 8–8.30
Rehabiliteringstjänster för unga
Ny yrkesinriktad rehabilitering: Taito-kurser 2018

Onsdag 4.10 kl. 8–8.30
Kiila-rehabilitering som stöd i arbetslivet
TEAK-rehabilitering – individuellt stöd t.ex. för val av studier eller yrke

Onsdag 1.11 kl. 8–8.30
Hur gör jag upp en bra rehabiliteringsplan?
Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning – varför och när?

Onsdag 29.11 kl. 8–8.30
Kurser enligt sjukdomsgrupp
Så här hänvisar du din klient till anpassningsträning.

Läs mer: