Beskattning

Rehabiliteringspenningen är skattepliktig inkomst.

Hur mycket går det i skatt?

FPA får information om det skattekort som är avsett för lön, dvs grundskattekortet, direkt från Skatteförvaltningen.

Med ett skattekort som är avsett för lön görs en förskottsinnehållning på minst 25 % även om skatteprocenten skulle vara lägre.

Om du har ett källskattekort, ska du själv lämna in skattekortet till FPA. Källskattekort används av personer som bor utomlands eller som flyttar från utlandet.

I januari används föregående års skatteprocent om du inte lämnar in ett ändringsskattekort till FPA.

Beställ vid behov ett ändringsskattekort

Kontrollera din skatteprocent med skatteprocenträknaren. Vid behov kan du beställa ett ändringsskattekort från Skatteförvaltningen. Med ett ändringsskattekort kan förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenning vara lägre än 25 %.

FPA får ändringsskattekortet direkt från Skatteförvaltningen, så du behöver inte skicka det till oss.