Rehabiliteringspenningens belopp i andra livssituatione

Arbetslösa

Om du har fått arbetslöshetsdagpenning för minst 1 dag under de 4 månader som föregått rehabiliteringen kan din rehabiliteringspenning bestämmas utifrån arbetslöshetsdagpenningen. Rehabiliteringspenningens belopp är 86 % av arbetslöshetsdagpenningens belopp förhöjt med 10 %.

I beloppet av rehabiliteringspenningen beaktas inte andra avdrag och förhöjningar av arbetslöshetsersättningen än barnförhöjningen.

Pensionstagare

Om du är pensionerad och får full sjukpension, rehabiliteringsstöd, arbetslöshetspension eller arbetslivspension, är din rehabiliteringspenning 10 % av det totala beloppet av dina pensioner. Du får då rehabiliteringspenning utöver pensionen.

Studerande

Om din rehabiliteringspenning grundar sig på studiestöd som betalats ut strax före rehabiliteringen får du rehabiliteringspenning med minimibelopp.