FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst

Beloppet av rehabiliteringspenningen beräknas utifrån din årsinkomst.

Som en företagares årsinkomst räknas FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsten under granskningsperioden på 12 kalendermånader. I årsinkomsten räknas inte löneinkomster från eget företag eller förvärvsinkomster av näringsverksamhet.

Om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden beaktas en genomsnittlig arbetsinkomst.

Excempel

Lisas rätt till specialvårdspenning börjar 15.2.2020. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2019. FöPL-arbetsinkomstens belopp är 20 000 euro per år.

Som årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten. 

Rehabiliteringspenningens belopp är ca 46 euro per vardag.*

*) Uppskattning.

Utbetalning av partiell rehabiliteringspenning

Du kan få partiell rehabiliteringspenning om du kan arbeta under rehabiliteringsdagarna, men din arbetstid har förkortats med minst 40 % av den normala arbetstiden på grund av att du deltar i rehabilitering. Partiell rehabiliteringspenning är hälften av full rehabiliteringspenning.