En fysioterapeut behandlar en klient

Visste du att...

FPA-rehabiliteringen syftar till att upprätthålla och förbättra rehabiliteringsklientens arbets-, studie- och funktionsförmåga.

En fysioterapeut behandlar en klient

FPA:s rehabiliteringstjänster

FPA ordnar

  • yrkesinriktad rehabilitering
  • krävande medicinsk rehabilitering
  • rehabiliterande psykoterapi
  • medicinsk rehabilitering i form av rehabilitering enligt prövning

FPA-rehabiliteringen syftar till att upprätthålla och förbättra rehabiliteringsklientens arbets-, studie- och funktionsförmåga. Den som ansöker om FPA-rehabilitering ska som grund för behovet av rehabilitering ha en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som konstaterats på behörigt sätt.

I FPA:s servicebeskrivningar fastställs kvalitetskraven för rehabiliteringen. Servicebeskrivningarnas syfte är att garantera FPA:s rehabiliteringsklienter god rehabilitering i rätt tid och att se till deras rättigheter. FPA utvecklar rehabiliteringstjänsternas kvalitet och effekt genom att uppdatera servicebeskrivningarna och genom utvecklings- och forskningsprojekt.

Ytterligare information

Lagar och förordningar
Plan om användningen av FPA:s medel för den prövningsbaserade rehabiliteringen 2020–2023
Kuntoutus @ Twitter