Belopp och självrisk

Du betalar högst en självriskandel på 25 euro för en enkelresa. FPA ersätter kostnader som överstiger självriskandelen. Om din resa alltså kostar 25 euro eller mindre betalar du resan till chauffören. Resekostnaden räknas in i årssjälvrisken (300 euro).

För användning av egen bil är ersättningen 0,20 euro/km för den del som överskrider självriskandelen. Du kan alltså få ersättning för en enkelresa som överstiger 125 kilometer.

Årssjälvrisk dvs. takbelopp

Om de resekostnader som du själv betalar överstiger 300 euro under ett kalenderår betalar du inget för resorna under resten av året. I takbeloppet räknas in självriskandelarna för enstaka resor och kostnader som är mindre än självriskerna. Om du gör resan med egen bil eller med allmänna färdmedel, kom då ihåg att också söka ersättning för resekostnader som är mindre än beloppet av självriskandelen. Reseersättningen ska sökas inom 6 månader efter resan.

Årssjälvriskkort för taxi- eller ambulansresor

FPA följer upp årssjälvrisken. När den har uppnåtts får du ett årssjälvriskkort (SV 191r) per post. Kortet skickas till alla vars årssjälvrisk har uppnåtts. Du får kortet även om du inte har rest med taxi eller ambulans. Om du har rätt till taxiresor som ersätts av FPA eller du är tvungen att anlita ambulans behöver du inte betala något för resan då du visar upp kortet för chauffören. Också efter att årssjälvrisken har uppnåtts behöver du ett intyg från hälso- och sjukvården över att du har rätt att använda taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Du kan i FPA:s i MittFPA skriva ut ett tillfälligt intyg om att årssjälvrisken har uppnåtts. Det här kan du göra genast när din årssjälvrisk har fastställts och information om detta har postats till dig. Du kan också fotografera den sida i e-tjänsten där intyget finns. Med intyget eller bilden i fråga kan du visa för taxichauffören att årssjälvrisken har uppfyllts. När du får årssjälvriskkortet per post ska du genast börja använda det.

Om självrisken för resan tas ut trots att du har betalat den årliga självriskandelen betalar FPA tillbaka de självriskandelar som inte borde ha tagits ut. Du behöver inte ansöka om återbetalningen separat.