Resultatenheterna

FPA:s organisation utgörs av fyra resultatenheter:

  • Resultatenheten för kundrelationstjänster
  • Resultatenheten för förmånstjänster
  • Resultatenheten för ICT- och utvecklingstjänster
  • Resultatenheten för gemensamma tjänster

samt tre verksamhetsenheter:

  • Enheten för ledningsstöd
  • Kommunikationsenheten

Resultatenheten för förmånstjänster ansvarar för avgörandet av förmånsärenden och kommer med förslag till utveckling av förmånslagstiftningen.

Till resultatenheten hör också FPA:s center för internationella ärenden, FPA Åland, Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, Handläggningscentret för sjukpensionsärenden och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Resultatenheten för kundrelationstjänster ansvarar för kundservicen i alla servicekanaler och för rådgivning och handledning för kunderna.

Till resultatenheten hör sex regionala kundserviceenheter:

FPA:s telefonservice för kunder sköts av FPA:s kontaktcenter som finns i Joensuu, Lieksa, Jyväskylä, Kemijärvi och Jakobstad.

Resultatenheten för utvecklingstjänster ansvarar för utvecklingen av förmånshandläggningen, datasystemen och tjänster i anknytning till datasystemen.

Resultatenheten för ICT-tjänster producerar ICT-tjänster till kunderna, intressentgrupperna och personalen. Kanta-tjänsterna är en del av Resultatenheten för ICT-tjänster.

Resultatenheten för gemensamma tjänster ansvarar till exempel för FPA:s personal-, upphandlings-, översättnings- och ekonomitjänster, forskning, statistik och kommunikation. Indrivningscentret, som sköter indrivningsärenden, hör till den här resultatenheten.

Resultatenheten för stabstjänster stöder FPA:s ledning. Den ansvarar till exempel för tjänster till ledningen som främjar verkställandet av FPA:s strategi.

Internrevisionen är en verksamhetsenhet som lyder under generaldirektören.

Läs mer