Revisorer 2017

FPA:s fullmäktige utser revisorerna för en räkenskapsperiod i sänder. Revisorerna genomför revisionen av FPA. Dessutom övervakar de FPA:s förvaltning, egendomsförvaltning och verksamhet.

Ordförande
Piia-Tuulia Rauhala, CGR, enhetsdirektör, Business Finland

Viceordförande
Eeva-Maria Maijala, riksdagsledamot

Sekreterare
Leena Uikkanen, chef för gruppen för juridiska ärenden, FPA

Revisorer Revisorssuppleanter
Piia-Tuulia Rauhala, CGR, enhetsdirektör, Business Finland Eero Prepula, CGR, verkställande direktör, Tilintarkastus PK-Finland Oy
Eeva-Maria Maijala, riksdagsledamot Olavi Ala-Nissilä, riksdagsledamot
Antti Kurvinen, riksdagsledamot Heli Järvinen, riksdagsledamot
Toimi Kankaanniemi, riksdagsledamot Kimmo Kivelä, riksdagsledamot
Martti Mölsä, riksdagsledamot Wille Rydman, riksdagledamot
Mia Laiho, riksdagsledamot Sari Multala, riksdagsledamot
Riitta Myller, riksdagsledamot Suna Kymäläinen, riksdagsledamot
Ulla-Maija Tuomela, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy Ari Lehto, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy