Revisorer 2021

FPA:s fullmäktige utser revisorerna för en räkenskapsperiod i sänder. Revisorerna genomför revisionen av FPA. Dessutom övervakar de FPA:s förvaltning, egendomsförvaltning och verksamhet.

Ordförande
Mikko Helkiö, OFGR, GR, revisionsråd

Viceordförande
Anneli Kiljunen, riksdagsledamot

Sekreterare
Leena Uikkanen, chef för juridiska ärenden

Revisorer Revisorssuppleanter

Mikko Helkiö, OFGR, GR, revisionsråd, Statsrådets kansli

Virpi Ala-aho, JHTT, stadsrevisor,
Esbo stad

Heli Järvinen, riksdagsledamot

Tero Suoniemi, politiskt sakkunnig

Hanna Huttunen, riksdagsledamot

Mikko Kinnunen, riksdagsledamot

Mia Laiho, riksdagsledamot

Juhana Vartiainen, riksdagsledamot

Aki Lindén, riksdagsledamot

Seppo Eskelinen, riksdagsledamot

Anneli Kiljunen, riksdagsledamot

Tuula  Väätäinen, riksdagsledamot

Veijo Niemi, riksdagsledamot

Arja Juvonen, riksdagsledamot

Ulla-Maija Tuomela, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy

Ari Lehto, CGR, OFGR,
BDO Audiator Oy