Revisorer 2022

FPA:s fullmäktige utser revisorerna för en räkenskapsperiod i sänder. Revisorerna genomför revisionen av FPA. Dessutom övervakar de FPA:s förvaltning, egendomsförvaltning och verksamhet.

Ordförande
Mikko Helkiö, OFGR, GR, revisionsråd

Viceordförande
Anneli Kiljunen, riksdagsledamot

Sekreterare
Leena Uikkanen, chef för juridiska ärenden

 

 • Revisorer: Mikko Helkiö, OFGR, GR, revisionsråd, Statsrådets kansli
  Revisorssuppleanter: Virpi Ala-aho, JHTT, stadsrevisor, Esbo stad
 • Revisorer: Heli Järvinen, riksdagsledamot
  Revisorssuppleanter: Tero Suoniemi, politiskt sakkunnig
 • Revisorer: Hanna Huttunen, riksdagsledamot
  Revisorssuppleanter: Mikko Kinnunen, riksdagsledamot
 • Revisorer: Mia Laiho, riksdagsledamot
  Revisorssuppleanter: Matias Marttinen, riksdagsledamot
 • Revisorer: Suna Kymäläinen, riksdagsledamot
  Revisorssuppleanter: Seppo Eskelinen, riksdagsledamot
 • Revisorer: Anneli Kiljunen, riksdagsledamot
  Revisorssuppleanter: Tuula  Väätäinen, riksdagsledamot
 • Revisorer: Veijo Niemi, riksdagsledamot
  Revisorssuppleanter: Arja Juvonen, riksdagsledamot
 • Revisorer: Ulla-Maija Tuomela, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy
  Revisorssuppleanter: Ari Lehto, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy