Ring FPA på andra språk

Telefon- och distansservice på samiska

Telefonservice på arabiska, somaliska och ryska

Måndagar, onsdagar och fredagar 9–12.

  • arabiska 020 6344 902
  • somaliska 020 6344 905
  • ryska 020 6344 901.