Så här ansöker du om barnbidrag

 1. Ansök om barnbidrag i MittFPA.
  * Ansök om ensamförsörjartillägg via e-tjänsten eller med pappersblankett, samma blankett som man ansöker om barnbidrag med.

 2. Du kan ansöka om barnbidrag samtidigt som du ansöker om föräldradagpenning

 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.

  Sök barnbidrag på nätet

  Skicka in ansökan med bilagor i MittFPA. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

  Till ansökan
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Barnbidrag LL 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Barnbidrag kan betalas retroaktivt för högst 6 månader från det att ansökan lämnades in.

Om du har ansökt om barnbidrag för det barn du väntar, får du ett beslut om bidraget först när barnet har fötts. Beslutet meddelas månaden efter den då barnet föddes.

Även ensamförsörjartillägget kan betalas retroaktivt för 6 månader. Tillägget beviljas från början av månaden efter förändringen.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att barnbidraget kan betalas till rätt belopp. Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller på något av FPA:s serviceställen.

Läs mer