Så här ansöker du om barnbidrag

 1. Ansök om barnbidrag via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

  * Ansök om ensamförsörjartillägg via e-tjänsten eller med pappersblankett, samma blankett som man ansöker om barnbidrag med.

 2. Du kan ansöka om barnbidrag samtidigt som du ansöker om föräldradagpenning

  Sök barnbidrag enkelt på nätet

  Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

  Skicka ansökan
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.

 4. I e-tjänsten ser du om din ansökan har kommit in eller avgjorts, när förmånen betalas och vilka förmåner du senast har fått.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Barnbidrag (LL 1r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Ansökningstid

Barnbidrag kan betalas retroaktivt för högst 6 månader från det att ansökan lämnades in.

Om du har ansökt om barnbidrag för det barn du väntar, får du ett beslut om bidraget först när barnet har fötts. Beslutet meddelas månaden efter den då barnet föddes.

Även ensamförsörjartillägget kan betalas retroaktivt för 6 månader. Tillägget beviljas från början av månaden efter förändringen.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att barnbidraget kan betalas till rätt belopp. Du kan lämna ditt meddelande i e-tjänsten, per telefon eller på något av FPA:s serviceställen.

Läs mer