Så här ansöker du om föräldrapenning

Föräldradagpenningarna förnyas – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

 • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
 • adoptivbarnet tas i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

 1. Ansök om föräldrapenning i MittFPA.
 2. Skriv i ansökan när föräldrapenningsperioden ska börja och sluta. Du kan kontrollera datumen med räknaren för dagpenningsperioder.
 3. Beloppet av föräldrapenningen grundar sig på dina inkomster. Observera följande:
  • Då du ansöker om föräldrapenning för en period som börjar 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av din dagpenning utifrån din årsinkomst. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat. Läs mer om årsinkomsten. Om du fått moderskaps- eller faderskapspenning för samma barn beräknas föräldrapenningen utifrån samma inkomster.

  • Om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är föräldraledig ska du i ansökan meddela för vilken tid du får lön. För den här tiden betalas föräldrapenningen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör i detta fall lämna in en egen ansökan. Arbetsgivaren kan ansöka om föräldrapenning genom att meddela uppgifterna om föräldraledighetens lön via e-tjänsten för arbetsgivare, via inkomstregistret eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r (pdf).

   Sök föräldrapenning i MittFPA

   Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

   Till ansökan
  • Om ett nytt barn beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år och du ansöker om dagpenning utifrån samma inkomster som senaste gång behöver du inte ange det här i ansökan. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.

  • Om din rätt till föräldradagpenning har börjat före den 31.12.2019 hittar du mer information på sidan Fastställandet av föräldradagpenningar t.o.m. 31.12.2019.

 4. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bilagor till mammans ansökan:
  • Om mamman har varit på efterundersökning innan man ansöker om föräldrapenning och intyget över efterundersökningen inte ännu lämnats in, ska man lämna in intyget tillsammans med ansökan.

  • Om du har ansökt om föräldrapenning före efterundersökningen ska du lämna in intyget i efterskott i MittFPA.

 5. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar SV 9r (pdf) eller blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för fäder SV 29ar (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA

Ett villkor för utbetalning av föräldrapenning är att du lämnar in ett intyg över efterundersökningen. Mamman ska gå på efterundersökning 5–12 veckor efter förlossningen. Kravet på att lämna in ett intyg över efterundersökningen gäller inte pappor som ensamma vårdar barnet.

Ansökningstid

Ansök om föräldrapenning senast 1 månad innan föräldrapenningsperioden börjar. Du kan ansöka om föräldrapenning i samband med att du ansöker om moderskapspenning eller faderskapspenning. Förlängning av föräldrapenningsperioden för en mamma som ensam har hand om sitt barn ska sökas senast 1 månad innan förlängningsperioden börjar och föräldrapenningsperioden slutar.

Kom ihåg

Föräldraledighet kan tas ut av barnets mamma eller pappa.

Studerande kan ha rätt till räntebidrag för den tid de får föräldrapenning. Ansökan om räntebidrag görs på blanketten Ansökan – Räntebidrag OT 7r (pdf).

Du ska genast meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, t.ex. om du börjar arbeta eller studera. Då får du föräldrapenningen till rätt belopp och undviker onödiga återkrav. Du kan meddela förändringar i MittFPA.

Läs mer