Så här ansöker du om föräldrapenning

 1. Ansök om föräldrapenning via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 2. Skriv i ansökan när föräldrapenningsperioden ska börja och sluta. Du kan kontrollera datumen med räknaren för dagpenningsperioder.
 3. Beloppet av föräldrapenningen grundar sig på dina inkomster. Observera följande:
  • När du gör din ansökan i e-tjänsten ser du beloppet av dina arbetsinkomster enligt beskattningsuppgifterna. Det finns också uppgift om hur stor årsinkomsten borde vara för att den ska vara 20 % större än arbetsinkomsten enligt beskattningen. Om du ansöker om dagpenning enligt inkomsterna under de senaste 6 månaderna kan din arbetsgivare meddela löneuppgifterna via e-tjänsten för arbetsgivare eller med blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r). FPA kontrollerar inkomstuppgifterna för 6-månadersperioden i inkomstregistret om inkomsterna inte framgår av en bilaga till ansökan eller om uppgifter om dem har lämnats endast för en del av tiden. Om uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga begär FPA ytterligare uppgifter direkt av arbetsgivaren.

   Sök föräldrapenning enkelt på nätet

   Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

   Skicka ansökan
  • Om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är föräldraledig ska du via e-tjänsten eller på ansökningsblanketten uppge för vilken tid du får lön. Arbetsgivaren kan lämna uppgifterna via e-tjänsten för arbetsgivare, via inkomstregistret eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r).

  • Om ett nytt barn beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år och du ansöker om dagpenning utifrån samma arbetsinkomster som senaste gång, behöver du inte ange det i ansökan.

 4. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten. Bilagor till mammans ansökan:
  • Om du har varit på efterundersökning innan du ansöker om föräldrapenning ska du lämna in intyget över efterundersökningen tillsammans med din ansökan.

  • Om du har ansökt om föräldrapenning före efterundersökningen ska du lämna in intyget i efterskott via e-tjänsten.

 5. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har avgjorts och när föräldrapenningen betalas ut.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar (SV 9r) eller blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för fäder (SV 29ar) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Ett villkor för utbetalning av föräldrapenning är att du lämnar in ett intyg över efterundersökningen. Mamman ska gå på efterundersökning 5–12 veckor efter förlossningen. 

Ansökningstid

Ansök om föräldrapenning senast 1 månad innan föräldrapenningsperioden börjar. Du kan ansöka om föräldrapenning i samband med att du ansöker om moderskapspenning eller faderskapspenning. Förlängning av föräldrapenningsperioden för en mamma som ensam har hand om sitt barn ska sökas senast 1 månad innan förlängningsperioden börjar och föräldrapenningsperioden slutar.

Kom ihåg

Föräldraledighet kan tas ut av barnets mamma eller pappa.

Studerande kan ha rätt till räntebidrag för den tid de får föräldrapenning. Ansökan om räntebidrag görs på blanketten Ansökan – Räntebidrag (OT 7r).

Du ska genast meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, t.ex. om du börjar arbeta eller studera. Då får du föräldrapenningen till rätt belopp och undviker onödiga återkrav. Du kan meddela förändringar via e-tjänsten.

Läs mer