Så här ansöker du om moderskapspenning

Föräldradagpenningarna förnyas – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

 • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
 • adoptivbarnet tas i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

 1. Ansökan om moderskapspenning i MittFPA.
 2. Ange den beräknade tidpunkten för barnets födelse på din ansökan. Som startdatum för utbetalningen av moderskapspenningen visas automatiskt det datum som är 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Om du vill ansöka om tidigarelagd moderskapspenning ska du ange startdatum för din moderskapsledighet. Datumet kan vara 31–50 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
  • Graviditetsintyg, där det framgår att graviditeten har pågått 154 dagar och att du har genomgått en hälsoundersökning före den 5:e graviditetsmånaden. Du får intyget av din läkare eller från mödrarådgivningen.

  • Om du redan i samband med ansökan om moderskapsunderstöd har lämnat in ett graviditetsintyg behöver du inte lämna in det på nytt.

 4. Beloppet av moderskapspenningen grundar sig på dina inkomster. Observera följande:
  • Beloppet av din dagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat. Läs mer om årsinkomsten. Om du fått särskild moderskapspenning för samma graviditet beräknas moderskapspenningen utifrån samma inkomster som den särskilda moderskapspenningen.

   Sök moderskapspenning i MittFPA

   Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

   Till ansökan
  • Om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är moderskapsledig ska du i ansökan meddela för vilken tid du får lön. För den här tiden betalas moderskapspenningen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör i detta fall lämna in en egen ansökan.

  • Om ett nytt barn beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år och du ansöker om dagpenning utifrån samma inkomster som senaste gång behöver du inte ange det här i ansökan. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.

 5. Du kan samtidigt ansöka också om moderskapsunderstöd, föräldrapenning och barnbidrag.

 6. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar SV 9r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Du kan ansöka om moderskapspenning genast när du fått graviditetsintyget av din läkare eller från mödrarådgivningen. Ansökan ska göras senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Kom ihåg att informera din arbetsgivare om ledigheten och dess längd senast 2 månader i förväg. Fråga arbetsgivaren hur en sådan anmälan ska göras.

Beslutet kan dröja

Om du börjar få moderskapspenning 1.1.2020 eller senare får du beslutet tidigast under den månad som föregår den månad då moderskapspenningen börjar betalas ut, d.v.s. då årsinkomsten har beräknats ut.

Om du får lön under moderskapsledigheten kan FPA ge ett beslut om moderskapspenningen först då arbetsgivaren ansökt om moderskapspenning för den period arbetsgivaren betalar lön. Arbetsgivaren kan sällan på förhand ge uppgifter om lönebeloppet under moderskapsledigheten, utan först efter att lönen har betalats ut. Det här betyder att du kan ha blivit moderskapsledig innan du får ett beslut om moderskapspenningen. Din arbetsgivare kan ansöka om moderskapspenning genom att meddela uppgifterna om lön under moderskapsledigheten i MittFPA för arbetsgivare eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r (pdf). Arbetsgivaren kan också ansöka om vissa FPA-förmåner via inkomstregistret ifall löneprogrammet möjliggör detta. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till användningen av elektroniska beslut.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, t.ex. om du börjar arbeta eller studera, så att moderskapspenningen kan betalas till rätt belopp.

Läs mer