Så här ansöker du om moderskapspenning

 1. Ansökan om moderskapspenning via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du hittar ansökan om moderskapspenning under Ansökningar och ändringsmeddelanden > Föräldradagpenning.
 2. Ange den beräknade tidpunkten för barnets födelse på din ansökan. Som startdatum för utbetalningen av moderskapspenningen visas automatiskt det datum som är 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Om du vill ansöka om tidigarelagd moderskapspenning ska du ange startdatum för din moderskapsledighet. Datumet kan vara 31–50 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten. Bifoga till din ansökan:
  • Graviditetsintyg, där det framgår att graviditeten har pågått 154 dagar och att du har genomgått en hälsoundersökning före den 5:e graviditetsmånaden. Du får intyget av din läkare eller från mödrarådgivningen.

  • Om du redan i samband med ansökan om moderskapsunderstöd har lämnat in ett graviditetsintyg behöver du inte lämna in det på nytt.

   Sök moderskapspenning enkelt på nätet

   Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

   Skicka ansökan
 4. Beloppet av moderskapspenningen grundar sig på dina inkomster. Observera följande:
  • När du gör ansökan i e-tjänsten visas beloppet av dina arbetsinkomster enligt beskattningsuppgifterna. Det finns också uppgift om hur stor årsinkomsten borde vara för att den ska vara 20 % större än arbetsinkomsten enligt beskattningen. Om du ansöker om dagpenning enligt inkomsterna under de senaste 6 månaderna kan din arbetsgivare meddela löneuppgifterna via e-tjänsten för arbetsgivare eller med blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r). FPA kontrollerar inkomstuppgifterna för 6-månadersperioden i inkomstregistret om inkomsterna inte framgår av en bilaga till ansökan eller om uppgifter om dem har lämnats endast för en del av tiden. Om uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga begär FPA ytterligare uppgifter direkt av arbetsgivaren.

  • Om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är moderskapsledig ska du i ansökan meddela för vilken tid du får lön. För den här tiden betalas moderskapspenningen till arbetsgivaren.

  • Om ett nytt barn beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år och du ansöker om dagpenning utifrån samma arbetsinkomster som senaste gång behöver du inte ange det här i ansökan. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.
 5. Du kan samtidigt ansöka också om moderskapsunderstöd, föräldrapenning och barnbidrag.

 6. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut.


Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar (SV 9r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Ansökningstid

Du kan ansöka om moderskapspenning genast när du fått graviditetsintyget av din läkare eller från mödrarådgivningen. Ansökan ska göras senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Kom ihåg att informera din arbetsgivare om ledigheten och dess längd senast 2 månader i förväg. Fråga arbetsgivaren hur en sådan anmälan ska göras.

Beslutet kan dröja

Om du ansöker om moderskapspenning utgående från dina inkomster under de 6 senaste månaderna eller om du får lön under moderskapsledigheten behöver FPA löneuppgifter av din arbetsgivare för att kunna avgöra din ansökan. Arbetsgivaren kan sällan på förhand ge uppgifter om lönebeloppet under moderskapsledigheten, utan först efter att lönen har betalats ut. Det här betyder att du kan ha blivit moderskapsledig innan du får ett beslut om moderskapspenningen. Din arbetsgivare kan meddela löneuppgifterna för de senaste 6 månaderna och uppgifterna om lön under moderskapsledigheten via e-tjänsten för arbetsgivare, via inkomstregistret eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r).

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, t.ex. om du börjar arbeta eller studera, så att moderskapspenningen kan betalas till rätt belopp.

Läs mer