Så här ansöker du om moderskapsunderstöd

 1. Ansök om moderskapsunderstöd i MittFPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
  • Graviditetsintyg, där det framgår att graviditeten har varat 154 dagar och att du har genomgått en hälsoundersökning före den fjärde graviditetsmånaden. Du får intyget av din läkare eller från mödrarådgivningen.
  • Intyg SV 94r över att ett adoptivbarn har utsetts för placering i din familj (pdf).
  • Om du redan i samband med din ansökan om moderskapspenning har lämnat in ett graviditetsintyg behöver du inte lämna in det på nytt.

 3. Du kan samtidigt ansöka även om föräldrapenning och barnbidrag.

  Sök moderskapsunderstöd i MittFPA

  Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

  Till ansökan
 4. FPA skickar moderskapsförpackningen till dig via Matkahuolto inom två veckor från det att den beviljats. Om du uppgett ditt telefonnummer i samband med ansökan och gett ditt samtyckte till att vi vidarebefordrar det får du ett sms när moderskapsförpackningen anlänt. I annat fall får du en avisering per post. Om du inte har fått någon ankomstavi inom ungefär tre veckor från det att du fick beslutet eller om förpackningen av någon orsak har returnerats till avsändaren kan du kontakta FPA:s servicenummer för barnfamiljer 020 692 226 för att reda ut saken.

 5. Om du väljer moderskapsunderstödet i form av pengar betalas det in på ditt bankkonto.

 6. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts, hur stort beloppet är och när det betalas ut. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

  Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar SV 9r (pdf).  Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

  Om du bor på Åland ska du ansöka om moderskapsunderstöd hos kommunernas socialtjänst (KST)

  Ditt postnummer avgör var moderskapsförpackningen finns att hämta. Än så länge går det inte att fritt välja avhämtningsställe.

Ansökningstid

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd när graviditeten har varat 154 dagar (ca 5 månader) och du har fått ett graviditetsintyg av din läkare eller från mödrarådgivningen. Ansök om understödet senast två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att moderskapsunderstödet beviljas på riktiga grunder. Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller på ett serviceställe.

Läs mer