Så här ansöker du om stöd för privat vård av barn

En förälder eller en annan vårdnadshavare kan ansöka om privatvårdsstöd. Stödet betalas ändå alltid direkt till den privata vårdaren eller till dagvårdsplatsen.

Sök privatvårdsstöd enkelt på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Skicka ansökan
  1. Ansök om privatvårdsstöd via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du hittar ansökan om privatvårdsstöd under Ansökningar och ändringsmeddelanden > Barnavårdsstöd.
  2. Bifoga en utredning om dagvårdsproducenten (WH2r) eller be att dagvårdsproducenten lämnar in utredningen via e-tjänsten.
  3. När du har fyllt i din ansökan visas ett sammandrag med en förteckning över de bilagor som behövs. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
  • Om du ansöker om vårdtillägg ska du ange familjens bruttoinkomster.
  • FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter.
  • I ansökan ombes du lämna in de bilagor som behövs, t.ex. blanketten Företagares inkomstutredning  (Y 8r) och de bilagor som nämns i blanketten.
  • Ange barnets vårdavgift innan stödet beviljas, dvs. den summa som anges i vårdavtalet. Ange vårdavgiften för varje barn separat.
  • Utredningen om dagvårdsproducenten kan också göras med blanketten WH 2r.
  • Om du ingått ett arbetsavtal direkt med en privat vårdare ska du begära en anteckning från kommunen på blanketten om att kommunen godkänner vårdaren i fråga. Bifoga också en kopia av arbetsavtalet till ansökan.

4. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har behandlats och hur mycket stöd du får. Där ser du också påminnelser om eventuella bilagor som fattas.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Stöd för hemvård av barn/Stöd för privat vård av barn (WH 1r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Ansökningstid

Det lönar sig att ansöka om privatvårdsstöd genast när du ingått avtal med vårdaren. Ansök om stöd senast 6 månader från det att den privata vården inleds.

Meddela förändringar

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar privatvårdsstödet, så att FPA kan betala ut stödet korrekt.

Om du vill att stödet ska dras in kan du begära det via e-tjänsten. Du kan också ringa FPA eller lämna in ett fritt formulerat brev till något av FPA:s serviceställen.

Läs mer