Så ansöker du om underhållsstöd

Underhållsstöd kan sökas av barnets förälder eller av någon annan person som har vårdnaden om barnet. Barn som fyllt 15 år och som bor självständigt kan själva ansöka om stödet.

Snabbt och enkelt i e-tjänsten

Det är enkelt att ansöka om underhållsstöd i e-tjänsten. Ett tydligt foto räcker som bilaga.

Skicka ansökan
 1.  Ansökan om underhållsstöd via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  • Om den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag ska du i ansökan ange hela den tid för vilken underhållsbidraget är obetalt.
 2. Bifoga underhållsavtalet eller domstolsbeslutet
  • si original, om du ansöker om underhållsstöd på grund av att den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag. Du kan skicka avtalet eller domstolsbeslutet i original per post till FPA.
  • som kopia, om du ansöker om underhållsstöd därför att underhållsbidraget har fastställts till ett lägre belopp än underhållsstödet. Fotografera eller skanna bilagan och skicka in den via e-tjänsten.

  • Om du ensam har adopterat ett barn eller om faderskapet för ett barn som fötts utom äktenskapet inte har fastställts, behövs varken underhållsavtal eller domstolsbeslut.

 3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har avgjorts och hur stort belopp du får.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Underhållsstöd (LU 1r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Ansökningstid

Du kan ansöka retroaktivt om underhållsstöd för 3 månader. För tidigare tid beviljar FPA stödet endast på särskilda grunder. FPA beviljar underhållsstödet tillsvidare eller för viss tid, t.ex. om underhållsavtalet har gjorts upp för viss tid.

På förstasidan i e-tjänsten ser du om din ansökan har inkommit eller avgjorts, när underhållsstödet betalas och vilka förmåner du senast har fått. I e-tjänsten visas också påminnelser om t.ex. eventuella bilagor som saknas. På sidan Handläggningstider och förfrågningar ser du de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar.

Om FPA beviljar underhållsstöd kan FPA av den underhållsskyldiga driva in alla obetalda underhållsbidrag som inte preskriberats.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att underhållsstödet kan betalas till rätt belopp. Du kan lämna ditt meddelande i e-tjänsten, per telefon eller på ett av FPA:s serviceställen.

Läs mer