Så här ansöker du om rätt till vård

Du kan be FPA utreda om du har rätt till sjukvård när

 • du flyttar till Finland eller vistas i Finland
 • du arbetar i Finland men bor i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland.
 1. Fyll i och skriv ut blanketten Rätt till vård vid flyttning till Finland SV 141r (pdf).
 2. Foga nödvändiga bilagor till ansökan.
 3. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i MittFPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.
 • Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner har inte ännu fastställts, ska du anmäla din flyttning till Finland på nätet. Du kan också fylla i och lämna in blanketten Flyttning till Finland Y 77r (pdf).
   
 • Om du inte har blivit beviljad en förmån som du ansökt om och dina förhållanden förändras, kan du ansöka om förmånen på nytt. Förändrade förhållanden kan vara till exempel ökat antal arbetstimmar eller högre lön som gör att minimivillkoren för beviljande av förmånen uppfylls. Då ska du också anmäla din flyttning till Finland i MittFPA eller bifoga anmälan Flyttning till Finland Y 77r (pdf) till ansökan.
   
 • Pensionstagare: Om du inte får pension från Finland utan från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz ska du bifoga intyg S1 eller E 121 till ansökan. Begär intyget av sjukförsäkringsinstitutionen i det land som betalar pensionen. Om du får pension från ett annat nordiskt land, Storbritannien eller Nordirland behövs intyget inte.
   
 • Arbetstagare utsända till Finland: Bifoga lag valsintyget A1 som det utsändande landet beviljat till ansökan. Om det utsändande landet är något annat land än ett nordiskt land, Storbritannien eller Nordirland ska du också bifoga det intyg S1 eller E 106 som det utsändande landet beviljat till ansökan.
   
 • Om din rätt till sjukvård grundar sig på arbete i Finland kan FPA kontrollera de uppgifter som arbetsgivaren anmält om anställningsförhållandet ur inkomstregistret. I inkomstregistret finns inte uppgifter om anställningar som upphört före år 2019.
   
 • Om du vill att FPA i efterhand utreder din rätt till vård för den tid du arbetat i Finland ska du lämna in arbetsavtalet till FPA om din anställning upphört före 1.1.2019.

Läs mer