Samarbetsorgan när det gäller studiestödsförmåner

FPA samarbetar i frågor som gäller studiestödsförmåner med många olika organisationer både i Finland och utomlands. FPA deltar bl.a. i utvecklingen av dataöverföringen av studiestödet till kunder och mellan myndigheter samt i olika former av rådgivning och utbildning.

FPA har regelbundet samarbete med internationella organisationer bl.a. i frågor som gäller verkställandet av studiestödet. Nordiska studiestödsmyndigheter publicerar årligen följande jämförelse och statistik (pdf):

Se också Studiestöd i Norden.

Studiestödjämförelse på danska: Studiestöd i Norden - studiestötte og ökonomi

Finländska samarbetsorgan

Undervisningsministeriet
Utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster och Maailmalle.net
Studieinfo.fi - allt om utbildning på en adress
Sysselsättningsfonden

Nationella studentorganisationer

Finlands Gymnasistförbund, SLL
Finlands studentkårers förbund, SYL
Finlands studerandekårers förbund, SAMOK
Suomen ammattiin opiskelevien liitto, SAKKI
Suomen Opiskelija-Allianssi, OSKU

Internationella samarbetsorgan

Centrala studiestödsnämnden (Sverige)
Lánasjóður íslenskra námsmanna (Island)
Statens lånekasse for utdanning (Norge)
Statens Uddannelsesstötte (Danmark)

Info Norden - Nordiska ministerrådets informationstjänst för dem som rör sig i Norden