Coronaviruset och särskild moderskapspenning – grunderna för beviljande av förmånen har uppdaterats

Gravida som arbetar inom hälso- och sjukvården, inom småbarnspedagogiken eller med närundervisning kan ha rätt till särskild moderskapspenning på grund av coronavirusets deltavariant, om ersättande arbete inte kan erbjudas.

Coronaepidemin fortsätter alltjämt och grunderna för beviljande av särskild moderskapspenning har omdefinierats efter våren 2020. 

Deltavarianten av coronaviruset sprider sig lätt och är nu den dominerande virusvarianten i Finland. Smitta har konstaterats särskilt inom unga åldersgrupper. Enligt färska forskningsrön kan deltavarianten orsaka en svårare sjukdom för gravida än de tidigare varianterna av coronaviruset. THL rekommenderar att alla gravida tar coronavaccinet.

Coronaviruset fortfarande en riskfaktor i anslutning till arbete

Coronaepidemin fortsätter alltjämt och deltavarianten är den dominerande varianten. Detta betyder att coronaviruset fortfarande kan anses vara en riskfaktor i anslutning till arbete i fråga om arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården där man vårdar coronaviruspatienter eller arbetar som förstavårdare.

Coronaviruset är en riskfaktor också inom småbarnspedagogiken, där arbetstagaren är i långvarig närkontakt med barngrupper och där möjligheterna att skydda sig är begränsade.

Utöver dessa kan också lärare som arbetar med närundervisning anses vara i en sådan situation där grunderna för beviljande av särskild moderskapspenning kan uppfyllas utifrån försiktighetsprincipen, även om risken för fortsatt smittspridning har varit liten, om man ser till situationen under våren.

Syftet med särskild moderskapspenning är att trygga hälsan och ersätta inkomstbortfall för en gravid kvinna och hennes foster om hon tvingas sluta arbeta på grund av att en smittsam sjukdom eller någon annan motsvarande omständighet som hänför sig till hennes arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden äventyrar hennes eller fostrets hälsa.

Om det inte är möjligt att omorganisera arbetet och arbetstagaren är tvungen att bli borta från arbetet kan hon få särskild moderskapspenning från FPA. De riskfaktorer som kan ge rätt till särskild moderskapspenning är fastställda i sjukförsäkringsförordningen.

Läs mer