De första besluten om temporär epidemiersättning har skickats till kunderna – FPA ber dem som inte har hört till samma familj med utkomststöd under hela coronaperioden att ta kontakt

I oktober får ungefär 130 000 hushåll temporär epidemiersättning. Kunderna får ett beslut om epidemiersättning hem per post. I e-tjänsten syns besluten några dagar före utbetalningen.

FPA har 12.10.2020 skickat ut de första besluten om temporär epidemiersättning. Ersättningen betalas under slutet av året till de utkomststödskunder som fick grundläggande utkomststöd under coronavåren. Ersättningen betalas för fyra månader (september–december). 

Den första utbetalningsdagen är 16.10. Ersättningarna för september och oktober betalas ut samma dag. Ersättningen för november betalas ut 16.11 och ersättningen för december 16.12.

I oktober får ungefär 130 000 hushåll temporär epidemiersättning och de ersättningar som betalas ut uppgår sammanlagt till ungefär 23 miljoner euro.

Beviljade ersättningar syns i e-tjänsten några dagar före utbetalningen

Kunderna kan kontrollera uppgifterna om den epidemiersättning de beviljats genom att logga in på e-tjänsten. I e-tjänsten visas beslut om epidemiersättning bland besluten om grundläggande utkomststöd några dagar före utbetalningsdagen. Kunderna får också ett beslut hem per post.

En liten skara kunder uppmanas kontakta FPA

Man behöver inte separat ansöka om epidemiersättning, utan alla som har rätt till ersättningen får den automatiskt av FPA.

Emellertid har det uppdagats fall där kunder kan få rätt till temporär epidemiersättning men där FPA inte automatiskt kan utreda den här rätten. FPA uppskattar att det bara är fråga om en liten skara kunder. De bör kontakta FPA för att rätten till ersättning ska kunna utredas.

Kontakta FPA om du inte har fått temporär epidemiersättning 16.10 och följande villkor uppfylls:

  • du har inte själv ansökt om grundläggande utkomststöd i år
  • du hörde under perioden 1.3–31.7.2020 till en familj som fick grundläggande utkomststöd
  • du har efter juli månad flyttat till en annan familj som får grundläggande utkomststöd.

I de här situationerna handlar det i allmänhet exempelvis om en förändring i parförhållandet eller om att ett barn blir självständigt och flyttar hemifrån.

Kunderna kan kontakta FPA antingen per telefon eller med ett meddelande via e-tjänsten eller genom att besöka ett serviceställe.

Republikens president stadfäste lagen om temporär epidemiersättning 9.10.2020. Lagen är i kraft 12.10.2020–31.12.2020.

Närmare information för kunderna