Höjd ersättning till arbetsgivare för coronavaccination

Den ersättning som betalas till arbetsgivarna för coronavaccinationsåtgärder höjs från 10 euro till 16 euro från 1.1.2022. Höjningen gäller till och med 30.6.2022.

Avsikten med den höjda ersättningen är att främja arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda vaccinationer inom ramen för företagshälsovården.

Lagen träder i kraft 10.1.2022. Man kan ändå få ersättning för vaccinationsåtgärder från och med 1.1.2022.

Kommunerna ansvarar för ordnandet av coronavaccinationerna och kan komma överens om vaccinationsåtgärderna med arbetsgivarna och företagshälsovården.

Om arbetsgivaren betalar vaccinationen kan ersättning betalas från sjukvårdsförsäkringen. Arbetsgivaren kan få direktersättning för kostnaderna om serviceproducenten har ett avtal om direktersättning med FPA.

Arbetsgivaren kan välja om ersättningarna betalas som ersättningar från sjukvårdsförsäkringen eller alternativt som ersättningar för företagshälsovård.