Nytt tidsbokningssystem hos FPA – i fortsättningen krävs identifiering

Meddelandet har uppdaterats 4.5.2021.

År 2021 tar FPA i bruk ett nytt system för tidsbokning på nätet. FPA:s samarbetspartner kan också i fortsättningen boka tid för sina kunders räkning, men då krävs det identifiering i systemet. Samarbetspartnern behöver också en ny Suomi.fi-fullmakt och organisationens FO-nummer måste finnas i FPA:s register.

Det blir allt vanligare att FPA:s kunder i förväg bokar tid för att sköta sina ärenden, särskilt om kundens situation är komplicerad eller om kunden har många ärenden som behöver redas ut. År 2019 bokades 205 700 tider, året innan 150 800 tider.

Det ökade intresset för att boka tid och den tekniska utvecklingen av system och utrustning ställer nya krav och öppnar nya möjligheter att utveckla tidsbokningen på nätet. Därför bygger FPA nu ett nytt tidsbokningssystem i samarbete med Solita och Mediconsult. Målet är ett tidsbokningssystem som är tillgängligt, lätt att använda och som kan anpassas till mobila enheter.

Samarbetspartnerna ska skaffa den Suomi.fi-fullmakt som behövs för tidsbokningen och meddela sin organisations FO-nummer till FPA

Det nya tidsbokningssystemet är avsett också för samarbetspartner som vill boka tid hos FPA för sina kunder. En samarbetspartner kan boka tid, kontrollera tidigare tidsbokningar och avboka tider för en kund, om kunden ger sitt samtycke till detta.

För att en samarbetspartner ska kunna boka tid för sina kunder måste samarbetspartnern ha den Suomi.fi-fullmakt som behövs för ändamålet. Namnet på fullmakten är ”Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner”. Man kan ansöka om fullmakten i tjänsten Suomi.fi.

Dessutom måste organisationens FO-nummer vara infört i FPA:s register över godkända användare av tidsbokningssystemet. FPA för automatiskt in kommunernas FO-nummer i registret, men andra samarbetspartner måste själva begära att få sin organisations FO-nummer infört i registret. Begäran kan skickas till FPA med skyddad e-post.

Vad behöver man för att kunna använda det nya tidsbokningssystemet?

En samarbetspartner som bokar tid för en kunds räkning måste ha

  • Suomi.fi-fullmakten ”Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner
  • ett identifikationsverktyg för stark autentisering, t.ex. mobil-ID, certifikatkort eller personliga bankkoder
  • ett FO-nummer som förts in i FPA:s register för tidsbokningssystemet
  • kundens personbeteckning
  • kundens samtycke till att sambetspartnern får boka och avboka tider samt kontrollera kundens kontaktuppgifter.

Läs mer