Patienter utan hemkommun och vård vid coronavirusinfektion, ändring i anvisningarna

Enligt den nya tolkningsanvisning som FPA har fått är vård vid sjukdom på grund av coronavirusinfektion inte avgiftsfri för alla. Anvisningen avviker därmed från den tidigare. Den nya tolkningsanvisningen gäller från och med 11.5.2020 och den tillämpas på personer som har fått vård på grund av coronavirusinfektion tidigast 11.5.2020. Det här meddelandet ersätter det tidigare publicerade meddelandet Patienter utan hemkommun och vård vid coronavirusinfektion.

Personer som får avgiftsfri vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland vid coronavirusinfektion

Följande personer har rätt till avgiftsfri vård vid coronavirusinfektion

 • Personer som har hemkommun i Finland
 • Personer som saknar hemkommun i Finland men har ett intyg över rätt till vård
  • Personer från EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz har rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet. Finländska pensionstagare som bor utomlands får vård med europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare utfärdat av FPA.
  • Personer som kommer från de övriga nordiska länderna behöver inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan de får vård genom att visa upp ett giltigt pass eller något annat officiellt identitetskort.
  • Personer som kommer från Storbritannien eller Nordirland får vård genom att visa upp ett europeiskt sjukvårdskort eller sitt pass. 
  • Personer som kommer från Australien får vård genom att visa upp sitt pass.
 • Personer som har rätt till Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljas av FPA (t.ex. personer som arbetar i Finland). Om det är oklart om en patient har rätt till intyget kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden.
 • Personer som inte har hemkommun i Finland och inte heller uppehållstillstånd och som är i Finland som turister. Personer som hör till den här gruppen har inte något intyg över rätt till vård men de har enligt WHO:s rekommendation rätt till avgiftsfri vård på grund av coronavirusinfektion.

Persongrupper som får vård mot avgift  vid coronavirusinfektion

Vården vid coronavirusinfektion är avgiftsbelagd för personer som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Finland, men som inte har hemkommun eller rätt till intyg över rätt till vård.

Till den här gruppen hör t.ex. följande personer som kommer från tredjeländer:

 • studerande (som inte arbetar i Finland)
 • diplomater
 • utsända arbetstagare
 • au pairer
 • s.k. ”papperslösa personer” som fått avslag på asylansökan

Dessutom betalar utländska medborgare som arbetar vid internationella organisationer själva kostnaderna för vård vid coronavirusinfektion.

Om det är oklart till vilken persongrupp en patient hör kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

En del kommuner kan ha fattat beslut om att papperslösa personer kan få vård mot den lokala klientavgiften. Kunderna kan kontakta kommunen och ta reda på om kommunen erbjuder papperslösa vård mot klientavgiften.

Statlig ersättning till den offentliga hälso- och sjukvården

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få ersättning för vårdkostnader som anknyter till coronaviruset. Alltid då det är fråga om vård på grund av coronavirusinfektion ska ’corona’ antecknas i ansökan Y31r.  Om patienten har ett intyg över rätt till vård ska en kopia av intyget fogas till ansökan Y31r. Om patienten inte har ett intyg över rätt till vård och det är fråga om en turist ska ’turist’ antecknas i ansökan. Då vården vid coronavirusinfektion är avgiftsbelagd för patienten kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning för kostnaderna om de inte kan tas ut av klienten själv eller av någon annan aktör. Om patienten har en försäkring, borde ersättning i första hand sökas hos försäkringsbolaget och först i andra hand som statlig ersättning hos FPA.

Den statliga ersättningen ska sökas inom 12 månader från utgången av den månad då kostnaderna uppkom. Det går inte att avvika från den här tidsfristen ens i de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin.

Om kommunen har beslutat ge papperslösa vård mot klientavgiften har kommunen inte rätt till statlig ersättning för de här kostnaderna.

Centret för internationella ärenden betjänar

Om det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden, tfn 020 635 1808 (vardagar kl. 9–16), kymenlaakso.kv@kela.fi. FPA försöker utreda om personen har rätt till vård i Finland. Också i ärenden som gäller statlig ersättning för vårdkostnader kan man kontakta Centret för internationella ärenden.

Meddelandet uppdaterat 17.6. Uppgift tillagd om att också papperslösa personer i en del kommuner kan få vård mot klientavgiften samt om statlig ersättning i sådana fall.