Aktuellt om coronasituationen för samarbetspartner

Den här sidan innehåller samlad information om hur coronavirusläget påverkar FPA:s tjänster, handläggningen av ansökningar och FPA-förmåner.

Uträtta ärenden hos FPA

På grund av coronaviruset rekommenderar vi att kunderna sköter sina ärenden på nätet och per telefon. Det är också möjligt att boka en tid för betjäning per telefon.

Återkrav av förmåner

FPA kan komma överens med en kund om att återkravet av förmåner eller indrivningen av borgensfordringar på studielån skjuts upp om undantagsförhållandena på grund av coronaviruset orsakar kunden ekonomiska svårigheter. Uppskovet gäller inte indrivningen av underhållsbidrag.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom om en arbetstagare har förordnats att utebli från arbetet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Aktuella meddelanden