Nya blanketter för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare i bruk 1.1.2021

Blanketterna för företagshälsovård för företagare har omarbetats för att de ska motsvara ändringen av sjukförsäkringslagen. I fortsättningen ställs inte längre frågor om praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan, eftersom detta inte längre påverkar ersättningsprocenten i fråga om förebyggande företagshälsovård.

Blanketterna för företagshälsovård för företagare har omarbetats så att den ändring av sjukförsäkringslagen som trädde i kraft 1.1.2020 beaktas. De ändringar som gäller företagshälsovård för företagare gäller från 1.1.2021. De nya blanketterna ska användas för ansökan om ersättning för företagshälsovårdstjänster för företagare som har tillhandahållits 1.1.2021 eller senare.

Som en följd av lagändringen innehåller blanketterna inte längre frågor om praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan. I fortsättningen inverkar inte modellen för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan på ersättningsprocenten. Ersättningen för förebyggande företagshälsovård är alltid 60 procent. Ersättningen för sjukvård, dvs. ersättningsklass II, ändras inte. Den är fortfarande 50 procent.

Också andra ändringar har gjorts i blanketterna i det här sammanhanget. Ett exempel är att punkter för angivande av uppgifter om företagshälsovårdstjänster som getts på distans har lagts till. På de nuvarande blanketterna har kostnaderna för distanstjänster inte specificerats separat från andra kostnader.

De nya blankettversionerna kan skrivas ut på FPA:s webbplats från och med 1.1.2021.

Använd bara blanketter som godkänts av FPA

Om du skriver ut blanketter från företagshälsovårdsproducentens datasystem ska du kontrollera att blanketterna är godkända av FPA.

I nedre kanten på blanketter som godkänts av FPA finns ett nummer och texten Av FPA godkänd blankett.

Programleverantörerna inom företagshälsovården har informerats om ändringen så att de kan införa de ändringar som behövs på de blanketter som skrivs ut via deras datasystem.

Läs mer