Utbildningar för producenter av företagshälsovårdstjänster

På den här sidan hittar du utbildningsmaterial för producenter av företagshälsovårdstjänster

Informationsmöte om ändringarna i ersättningspraxis när det gäller företagshälsovården, 21.3.2019

Under mötet berättade man om den nya tyngdpunkten inom företagshälsovården, ändringarna i ersättningssystemet och hur dessa ändringar inverkar på ersättningsansökningarna och datasystemen. FPA ordnade mötet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet.

Länkar till presentationsmaterialet finns nedan.

Välkomstord, Reija Jääskeläinen, FPA

Mera pengar? Kristiina Mukala, social- och hälsovårdsministeriet

Lagändringar, Anu Kangasjärvi, social- och hälsovårdsministeriet och Samuli Niskanen, FPA

Blanketter inom företagshälsovården – tydligare innehåll och utseende, Sirkku Tikkanen, FPA

Ändringarnas inverkan på datasystemen, Pia Uusivuori och Helena Säyriö, FPA

Mer förebyggande verksamhet med effekt! Jorma Mäkitalo, Arbetshälsoinstitutet

Sammanfattning och avslutning av informationsmötet, Kristiina Mukala, social- och hälsovårdsministeriet och Reija Jääskeläinen, FPA

Webbseminarium: Informationsmöte om ändringarna i ersättningspraxis när det gäller företagshälsovården, 6.6.2019

Video från informationsmötet. Längd 1 timme, ingen textning, på finska (YouTube)

Ytterligare information

Mer information om informationsmötena får man vid behov på adressen tth@kela.fi.