Elektroniskt läkarutlåtande B

Du kan göra upp ett läkarutlåtande B elektroniskt om elektroniskt B-utlåtande är tillgängligt i patientdatasystemet. Hur elektroniska utlåtanden görs upp i praktiken och tidtabellen för ibruktagandet av elektroniska utlåtanden beror på det patientdatasystem som hälso- och sjukvården använder.

Det elektroniska B-utlåtandet ger instruktioner om hur utlåtandet ska fyllas i. Det innehåller specificerade frågor med tillhörande anvisningar som gör det lättare att göra upp utlåtandet. Bara de frågor som gäller den förmån som söks kan besvaras (exempelvis sjukdagpenning eller rätt till ersättning för läkemedel). Med ett och samma utlåtande kan man fortfarande ansöka om flera förmåner.

Så här skickar du ett elektroniskt läkarutlåtande B till FPA

  1. Du kan fylla i det elektroniska B-utlåtandet i patientdatasystemet.
  2. Patienten måste ge sitt samtycke till att utlåtandet skickas. Anteckna i utlåtandet att patienten har gett sitt samtycke till det.
  3. Välj FPA som mottagare till utlåtandet.
  4. Utlåtandet lagras i Patientdataarkivet och förmedlas till FPA för förmånshandläggning.

När utlåtandet har arkiverats i Patientdataarkivet och förmedlats till FPA får du ett meddelande i patientdatasystemet om att arkiveringen och förmedlingen av utlåtandet har lyckats. Om någonting går fel ger systemet ett felmeddelande.

Patienten kan på Mina Kanta-sidor se utlåtandet och uppgiften om att utlåtandet har förmedlats till FPA. Patienten kan också se utlåtandet i e-tjänsten MittFPA.

Undertecknande av det elektroniska utlåtandet

Elektronisk underskrift är giltig i läkarutlåtanden och läkarintyg som har förmedlats till FPA via patientdatasystemet.

Om du inte kan förmedla utlåtandet via patientdatasystemet ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för patientens räkning. Du kan skicka utlåtandet till FPA till exempel per post eller per skyddad e-post.

Om du lämnar in ett läkarintyg eller läkarutlåtande till FPA på något annat sätt än via patientdatasystemet, ska det undertecknas för hand eller elektroniskt eller verifieras elektroniskt för att kunna anses  godtagbart.

Skärmdumpar och andra uppgifter som har skrivits ut från Mina Kanta-sidor och kopierats ersätter inte ett läkarutlåtande eller en kopia av det.

Bekanta dig med utbildningsmaterialet

FPA har gjort utbildningsvideor om det elektroniska utlåtandet B för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Utbildningsvideorna riktar sig speciellt till läkare som gör upp utlåtanden.

I den ena videon framgår vad ett elektroniskt utlåtande är, och varför det är skäl att skicka sådana till FPA elektroniskt. Videon behandlar specifikt det elektroniska utlåtandet B. I den andra videon visas hur utlåtandet ska fyllas i.

Du kan också ge respons eller ställa frågor om det elektroniska B-utlåtandet.