Sjukvårdsersättning för anestesi, bedövning och sedering

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller anestesi, bedövning och sedering.

Anestesi, bedövning och sedering kan ersättas, om den åtgärd som anestesin hänför sig till är ersättningsgill. I så fall kan också direktersättning beviljas.

Bedövning eller sedering och hypnos som ingår i åtgärden och som ges av den läkare som utför åtgärden anses ingå i den egentliga åtgärden.

Anestesi ges av en anestesiläkare. En bedövningsåtgärd som utförs under anestesiläkarens behandling kan ersättas i samband med anestesin.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer