Sjukvårdsersättning för behandling av knäledsförslitning med titthålskirurgi

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller behandling av knäledsförslitning med titthålskirurgi.

FPA beviljar inte direktersättning för följande åtgärder:

  • NGD05, artroskopisk delresektion av menisk
  • NGF35, plastik av ledbrosk.

Kunden ska själv ansöka om sjukvårdsersättning för dessa åtgärder.

Kunden behöver som bilaga till sin ansökan

  •  blankett SV 120r som kunden får av läkaren. Läkaren får blanketterna från serviceproducentens eget datasystem eller från Terveysportti. Blanketterna kan också beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.
  • patientjournalen eller någon annan motsvarande utredning, utifrån vilken FPA:s sakkunnigläkare kan konstatera att villkoren för ersättning uppfylls.

För följande åtgärder beviljar FPA ingen sjukvårdsersättning alls:

  • NGA30, knäartroskopi
  • NGD15, artroskopisk total exstirpation av menisk ASKO
  • NGF25, artroskopisk putsning, débridement, av knäled.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer