Sjukvårdsersättning för könskorrigerande kirurgisk behandling

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller könskorrigerande kirurgisk behandling.

Undersökning och behandling som gäller transsexualitet har koncentrerats till två enheter vid universitetssjukhus: Helsingfors universitetssjukhus (HUS) och Tammerfors universitetssjukhus (TAYS).

Kunden måste ha en vårdrelation till någondera enheten för att FPA ska kunna betala sjukvårdsersättning för behandlingen av transsexualitet. Rätten till ersättning i samband med kirurgisk behandling av transsexuella personer prövas från fall till fall.

Om åtgärderna ingår i den behandlingsplan som gjorts upp vid enheten i fråga är de primärt ersättningsgilla.

Läs mer