Sjukvårdsersättning för operation av övre ögonlocken

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller operationer av övre ögonlocken.

FPA kan bevilja direktersättning för operationer av övre ögonlocken.

FPA kan betala ersättning för operation av övre ögonlocken om ett hängande övre ögonlock är orsak till följande:

  • blefarochalasis
  • ögonlocksptos.

Operationen kan utföras av en ögonläkare eller en plastikkirurg. FPA betalar ersättning utifrån de villkor som anges nedan.

  • Kriterierna för behandling inom den offentliga hälso- och sjukvården uppfylls och besväret medför ett funktionellt men.
  • Den centrala ljusreflexen från ögonlockskanten till hornhinnan är mindre än 2 mm, mätt så att patienten ser framåt och patientens panna är avslappnad (MRD, Margin Reflex Distance).
  • Ögonfransarna eller huden irriterar ögat.
  • Det finns en annan betydande medicinsk olägenhet som kräver kirurgisk behandling, exempelvis att
    • hängande ögonlock medför ett tydligt hinder för seendet (synfältet har blivit betydligt smalare), till exempel lateralt hängande ögonlock som hindrar patienten från att se åt sidorna.
    • patienten trots en lämplig behandling har återkommande dokumenterade sårnader och infektioner i ögonlocken till följd av löst hängande hud.

Hängande ögonbryn

Det är inte möjligt att få direktersättning för kirurgisk behandling av hängande ögonbryn (CBJ50), utan kunden ska själv ansöka om ersättning hos FPA.

Kunden behöver blankett SV 120r som bilaga till sin ansökan och får blanketten av läkaren. Läkaren får blanketterna från serviceproducentens eget datasystem eller från Terveysportti. Blanketterna kan också beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto(at)kela.fi.

Lyftning av ögonbryn är i regel en del av en kirurgisk korrektion av ögonlock som förorsakat symtom. Lyftningen av ögonbryn ersätts inte separat när ersättning beviljas för operation av blefarochalasis eller ögonlocksptos.

FPA kan betala sjukvårdsersättning för kirurgisk lyftning av ögonbryn om det hängande ögonbrynet har orsakats av en skada eller sjukdom. Det kan t.ex. vara fråga om ansiktsförlamning eller Meretojas sjukdom.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer