Sjukvårdsersättning för utvidgning av utrymmet under skulderbladskammens utskott

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller utvidgning av utrymmet under skulderbladskammens utskott.

FPA betalar inte direktersättning för utvidgning av utrymmet under skulderbladskammens utskott.

Kunden kan själv ansöka om sjukvårdsersättning för följande åtgärder:

  • NBG10, öppen akromioplastik
  • NBG15, artroskopisk akromioplastik.

Kunden behöver som bilaga till sin ansökan om ersättning

  •  blankett SV 120r som kunden får av läkaren. Läkaren får blanketterna från serviceproducentens eget datasystem eller från Terveysportti. Blanketterna kan också beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.
  • patientjournalen eller någon annan motsvarande utredning, utifrån vilken FPA:s sakkunnigläkare kan konstatera att villkoren för ersättning uppfylls.

Så här ansöker du om sjukvårdsersättningar (Privatpersoner).

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxaförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer