Utbetalning av bostadsbidrag till hyresvärden

FPA kan ersätta kostnader för boende med

  • allmänt bostadsbidrag
  • bostadsbidrag för pensionstagare.

Vilketdera bostadsbidraget som kommer i fråga beror på livssituationen.

Bostadsbidraget kan betalas till hyresvärden om hyresgästen gett FPA fullmakt. Hyresgästen kan ge fullmakten i sin ansökan om bostadsbidrag eller separat. FPA kan inte betala bostadsbidraget till hyresvärden enbart utifrån ett nämnande om det i hyresavtalet.

Bostadsbidraget kan också betalas direkt till hyresvärden om hyresgästen har försummat att betala hyran minst två månader i följd. Hyresvärden måste be om att betalningen överförs till sig till exempel genom att ringa servicenumret för myndigheter. Innan betalningen överförs hör FPA bidragstagaren i ärendet, och därför kan det ta 1–2 månader innan bidraget betalas till hyresvärden.

Läs här vilka förändringar som hyresvärden eller hyresgästen ska meddela FPA.