Förändringar

De här sidorna innehåller information om vilka förändringar som hyresvärden ska meddela FPA och vad som händer om FPA betalat bostadsbidrag med för stort belopp till hyresvärden.

Hyresgästen flyttar

Om bostadsbidraget betalas till hyresvärden ska hyresvärden meddela FPA då hyresgästen flyttat ut.

Om hyresgästen flyttar innan hyresavtalet löpt ut, behöver hyresvärden inte betala tillbaka det bostadsbidrag som betalats ut för hyresavtalets giltighetstid. Å andra sidan har hyresvärden inte rätt till bostadsbidraget efter att hyresgästen flyttat ut, om hyresavtalet är uppsagt och hyresvärden kan anses känna till flytten. 

Hyresvärden kan inte använda bostadsbidrag som betalats till hyresvärden efter flytten till att till exempel kvitta obetalda hyror, utan bidraget måste betalas tillbaka till FPA.

Mottagaren av bostadsbidrag flyttar till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd

Hyresvärden behöver inte betala tillbaka det bostadsbidrag som betalats för den föregående bostaden om hyresgästen flyttar till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd.

Hyresvärden behöver då inte meddela FPA separat om flytten. Hyresvärden ska ändå betala tillbaka bostadsbidraget till FPA om hyresgästen inte ansöker om bostadsbidrag för den nya bostaden eller om hyresgästen i fortsättningen vill att bostadsbidraget betalas till honom eller henne själv. I sådana fall ber FPA hyresvärden betala tillbaka bostadsbidraget.

Äganderätten till bostaden överförs

Det lönar sig för hyresvärden att meddela FPA om hyresvärden säljer den uthyrda bostaden eller om äganderätten till bostaden överförs på något annat sätt. I en sådan situation ska hyresvärden meddela FPA namnen på alla de personer som bor i den sålda bostaden och som får bostadsbidrag.

Hyresgästen dör

Om hyresgästen dör får FPA en officiell dödsfallsanmälan från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i regel inom cirka en vecka efter dödsfallet. FPA kan betala allmänt bostadsbidrag ännu för den månad då hyresgästen dött.

Det lönar sig ändå för hyresvärden att meddela FPA att hyresgästen dött. Hyresvärden kan meddela detta genom att ringa servicenumret för myndigheter. FPA ger i samband med samtalet hyresvärden noggrannare instruktioner gällande situationen.

Bostadsbidraget har betalats med för stort belopp

Hyresgästen eller hyresvärden ska meddela FPA förändringar som inverkar på bostadsbidraget. Om man inte gör det kan det hända att FPA betalar ut bostadsbidrag utan grund eller till fel belopp.

Om hyresgästen har flyttat ut ur bostaden och bostadsbidrag fortfarande har betalats efter flytten begär FPA hyresvärden att betala tillbaka det felaktigt utbetalda bidraget.

Om hyresvärden trots FPA:s begäran inte betalar tillbaka den felaktiga utbetalningen kan FPA återkräva bidraget av hyresvärden med ett separat beslut om återkrav. Om hyresvärden inte inom utsatt tid betalar tillbaka det belopp som återkrävs enligt beslutet om återkrav, överförs indrivningen till utsökningsmyndigheten.

Uppdatering av hyresvärdens kontaktuppgifter

Ändringar i hyresvärdens post- och betalningsadresser ska göras skriftligen med blanketten Uppgifter om hyresvärden, Y12r (pdf).

Blanketten kan lämnas in till vilket FPA-serviceställe (Privatpersoner) som helst eller skickas per post till adressen

FPA, PB 10,
00056 FPA