Inget intyg över rätt till vård

Ett giltigt intyg över rätt till vård ska alltid visas upp för den offentliga hälso- och sjukvården. Intyget kan också visas upp i efterhand.

Om patienten inte kan visa upp något intyg över rätt till vård kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden, tfn 020 635 1808, inter.helsinki@kela.fi. FPA strävar efter att utreda om personen har rätt till vård i Finland. Också i ärenden som gäller statlig ersättning för vårdkostnader kan man kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Ett nyfött barn kan få medicinskt nödvändig vård på basis av moderns intyg över rätt till vård endast om det är fråga om vård som behöver ges i samband med förlossningen eller omedelbart därefter (t.ex. intensivvård av prematur). Om det är fråga om annan vård ska barnet ha ett eget intyg över rätt till vård, t.ex. europeiskt sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet. Intyget begärs från det land som är behörigt i fråga om barnets ärenden.

Inlämnande av intyg över rätt till vård i efterhand

Man ska be att personen själv skaffar ett intyg över rätt till vård från det land som svarar för personens sjukvårdskostnader. Den offentliga hälso- och sjukvården kan också direkt kontakta den behöriga myndigheten i den andra staten för att få ett intyg över rätt till vård.

Om personen inte själv kan skaffa ett intyg över rätt till vård kan den offentliga hälso- och sjukvården be FPA:s center för internationella ärenden skaffa ett intyg från landet i fråga.

För att kunna utreda rätten till vård och begära ett intyg behövs följande uppgifter om den person som fått vård:

  • namn och födelsedatum
  • bosättningsland och adress
  • namnet på personens sjukförsäkringsinstitution eller sjukkassa, om det går att få reda på

Om en person inte ens efter dessa utredningar kan visa upp ett intyg över rätt till vård kan den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten hos honom eller henne ta ut en avgift till högst ett belopp som motsvarar kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.

Intyg över rätt till vård och statlig ersättning

Om den offentliga hälso- och sjukvården ansöker om statlig ersättning för vårdkostnaderna ska den för FPA visa upp en kopia av personens intyg över rätt till vård.

Ett undantag är en situation där en person har fått brådskande vård enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen och kostnaderna för vården inte har kunnat tas ut hos personen själv eller någon annan. I sådana fall har den kommun eller samkommun som är huvudman för den offentliga hälso- och sjukvården rätt till statlig ersättning för kostnaderna för brådskande vård som personen fått utan någon kopia av intyget över rätt till vård.