Europeiskt sjukvårdskort
Två standardmodeller för kortet
Provisoriskt intyg
Europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare

Europeiskt sjukvårdskort

Det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) används i EU- och EES-staterna och i Schweiz. Kortet utfärdas i den stat som svarar för personens sjukvårdskostnader. Kortet beviljas på ifrågavarande lands officiella språk. Uppgifterna på kortet är desamma på de olika ländernas kort.

När en person visar upp kortet eller ett provisoriskt intyg har han eller hon rätt till medicinskt nödvändig vård mot en klientavgift som motsvarar den som kommuninvånare betalar. Dessutom har personen rätt att från FPA i efterhand få sjukvårdsersättningar för privata hälso- och sjukvårdstjänster, resekostnader i samband med sjukdomen och för läkemedelsinköp på apotek.

Kortet är personligt. Minderåriga barn ska ha eget kort. Det europeiska sjukvårdskortet ska vara giltigt när vården ges.  Ett nyfött barn kan få medicinskt nödvändig vård på basis av moderns europeiska sjukvårdskort endast om det är fråga om vård som behöver ges i samband med förlossningen eller omedelbart därefter (t.ex. intensivvård av prematur). Om det är fråga om annan vård ska barnet ha ett eget europeiskt sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet. Intyget begärs från det land som är behörigt i fråga om barnets ärenden. En person som är stadigvarande bosatt i Finland och sjukförsäkrad här ska använda det europeiska sjukvårdskort som FPA beviljat endast utomlands. Kortet ersätter inte FPA-kortet.

Två standardmodeller för kortet

Det finns två standardmodeller för det europeiska sjukvårdskortet. Kortet kan utfärdas antingen så att det är kombinerat med det nationella sjukförsäkringskortet eller som ett separat kort. Korten har samma utformning och är blåa.

Exempel: Separat europeiskt sjukvårdskort (Finland, beviljas av FPA)

Separat europeiskt sjukvårdskort Finland framsidan  Separat europeiskt sjukvårdskort Finland

Exempel: Europeiskt sjukvårdskort som kombinerats med sjukförsäkringskort (Italien, Lombardiet) duger som intyg över rätt till vård.

Europeiskt sjukvårdskort som kombinerats med sjukförsäkringskort Italien, Lombardiet framsidan Europeiskt sjukvårdskort som kombinerats med sjukförsäkringskort Italien, Lombardiet

I övre högra hörnet av kortet finns den utfärdande statens landskod med två bokstäver. I nedre högra hörnet anges kortets sista giltighetsdatum. Kortets giltighetstid fastställs av det land som beviljar kortet. Giltighetstiden varierar från land till land. De europeiska sjukvårdskort som vissa länder beviljar kan också innehålla ett elektronisk chip.

Det europeiska sjukvårdskortet ska inte förväxlas med det kort som Europeiska kommissionen beviljar (EIHIC) eller sjukförsäkringskort som beviljas av Tjeckien eller av privata försäkringsbolag.

Provisoriskt intyg

Ett provisoriskt intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet används i EU- och EES-staterna och i Schweiz. Intyget utfärdas i den stat som svarar för personens sjukvårdskostnader. Intyget kan beviljas till exempel om det inte är möjligt att leverera kortet inom den önskade tiden.
Det provisoriska intyget motsvarar det europeiska sjukvårdskortet. När en person visar upp ett intyg har han eller hon rätt till medicinskt nödvändig vård mot en klientavgift som motsvarar den som kommuninvånare betalar. Dessutom har personen rätt att från FPA i efterhand få sjukvårdsersättningar för privata hälso- och sjukvårdstjänster, resekostnader i samband med sjukdomen och för läkemedelsinköp på apotek.

Det provisoriska intyget är ett dokument på papper i A4-format som gäller en viss tid. Varje stat utfärdar det provisoriska intyget på sitt eget språk. Av dokumentet framgår koden för det utfärdande landet, innehavarens personuppgifter, sjukförsäkringsinstitutionens eller sjukkassans identifikationskod, det europeiska sjukvårdskortets identifikationsnummer och kortets sista giltighetsdatum. I nedre kanten av dokumentet finns

  • startdatum för intygets giltighetstid
  • slutdatum
  • datum när intyget utfärdades
  • samt underskrift och stämpel

Europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare

FPA utfärdar det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare som är stadigvarande bosatta i något annat EU- eller EES-land eller i Schweiz och vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar för. Pensionstagaren ska använda kortet i samband med sina kontakter med den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Genom att visa upp kortet får pensionstagaren all den vård han eller hon behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot en klientavgift som motsvarar den som kommuninvånare betalar.

Med kortet får pensionstagaren direktersättning för läkemedelsinköp på apotek i Finland. Direktersättning kan fås även för privata hälso- och sjukvårdstjänster och för ambulanstransport.

Framsidan på det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare är blå. Kortets baksida är limegrön. Kortet innehåller information om personens rätt till vård i Finland och i andra EU- och EES-stater och i Schweiz.

Europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare framsida  Europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare

Läs mer