Ogiltiga intyg

Vid ansökan om statlig ersättning duger inte till exempel nationella eller av försäkringsbolag beviljade kort som intyg över rätt till vård. Nedan nämns exempel på handlingar med vilka man inte kan påvisa sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

FPA-kortet

FPA-kortet kan inte användas för att påvisa rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personer som är sjukförsäkrade i Finland får ett FPA-kort, men sjukförsäkringstillhörigheten har ingen betydelse med tanke på de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Europeiskt sjukvårdskort som beviljas av FPA

Ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av FPA ska inte användas i Finland. Med kortet påvisas rätt till medicinskt nödvändig vård i EU- och EES-länderna och Schweiz vid tillfällig vistelse.

Undantag är europeiskt sjukvårdskort med grön baksida som beviljas pensionstagare som bor utomlands.

Intyg med beteckningen E eller S

Med E- och S-intygen beviljas och registreras rätt till vård mellan de länder som tillämpar EU-lagstiftningen. Intygen ska först registreras hos FPA, varefter personen från FPA får dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket han eller hon kan påvisa sin rätt till vård i Finland.

När det är fråga om att söka planerad vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland gäller intygen med beteckningen E112 och S2 som intyg över rätt till vård.

Sjukförsäkringskort som utfärdats i något annat land än ett annat nordiskt land

Med nationella sjukförsäkringskort som utfärdats av något annat land än de nordiska länderna kan man inte påvisa rätten till vård. Om det nationella sjukförsäkringskortet emellertid är kombinerat med ett europeiskt sjukvårdskort kan man med kortet påvisa sin rätt till vård på samma sätt som med ett separat europeiskt sjukvårdskort.

Nationella kort i anslutning till sjukvård

Personer som är bosatta och sjukförsäkrade i ett annat nordiskt land kan inte påvisa rätten till vård med exempelvis den svenska hälso- och sjukvårdens patientbricka, frikort eller barnavårdskort.

Försäkringsbolagens försäkringskort

Ett privat försäkringsbolags försäkringskort är inte giltigt som intyg över rätt till vård. Kortet World Health Insurance Card (WHIC) som utfärdats av ett holländskt försäkringsbolag är ett exempel på ett kort som eventuellt kan orsaka missförstånd. Till utseende och namn påminner kortet om det europeiska sjukvårdskortet.

EU-institutionernas sjukförsäkringskort EIHIC

EU-tjänstemän och andra EU-anställda har ett eget fristående sjukförsäkringssystem (JSIS). Denna sjukförsäkring är obligatorisk för EU:s personal, och varje anställd kan ha ett individuellt kort (EIHIC). Korten utfärdas inte längre utan har ersatts med ett pappersdokument. Tidigare utfärdade kort används ändå fortfarande. Både till namn och utseende påminner kortet om det europeiska sjukvårdskortet.

Den som omfattas av JSIS kan inte ha ett europeiskt sjukvårdskort. EU-institutionernas sjukförsäkringskort eller pappersdokumentet med information om tillhörighet till sjukförsäkringen kan inte användas för att påvisa rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Intyg med beteckningen Q/SF

Intyget med beteckningen Q/SF4 är ett intyg över rätt till vårdförmåner som utfärdas av myndigheterna i Quebec i Kanada och intyget med beteckningen Q/SF1 är ett intyg för utsända arbetstagare.

Intygen som sådana duger inte som intyg över rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. De måste först registreras hos FPA. Därefter får personen från FPA dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket han eller hon kan påvisa sin rätt till vård i Finland.