Pass

Personer som är bosatta och sjukförsäkrade i ett annat nordiskt land, Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) eller Australien kan påvisa sin rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården med ett giltigt pass när de tillfälligt vistas i Finland.

Personen ska vara stadigvarande bosatt i något av de nämnda länderna och den offentliga hälso- och sjukvården ska begära uppgift om personens adress i ifrågavarande land. Adressuppgiften behövs när den offentliga hälso- och sjukvården söker statlig ersättning för personens vårdkostnader.

Personer från ett nordiskt land eller från Förenade kungariket

Personer som är bosatta och sjukförsäkrade i ett annat nordiskt land eller i Förenade kungariket kan påvisa sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med ett giltigt pass. Passet behöver inte vara utfärdat av ifrågavarande bosättningsland.

Ett nyfött barn kan få medicinskt nödvändig vård på basis av moderns pass endast om det är fråga om vård som behöver ges i samband med förlossningen eller omedelbart därefter (t.ex. intensivvård av prematur). Om det är fråga om annan vård ska barnet ha ett eget pass, europeiskt sjukvårdskort eller provisoriskt intyg som ersätter kortet. Intyget begärs från det land som är behörigt i fråga om barnets ärenden.

Det som sagts i det föregående tillämpas inte på personer bosatta på Kanalöarna, eftersom Kanalöarna inte utgör en del av Europeiska unionen. Kanalöarna består av Man, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou, Sark och Jersey. På personer från öarna tillämpas samma bestämmelser som i ett avtalslöst läge.

Personer som är bosatta och sjukförsäkrade i Australien

Också personer som är bosatta och sjukförsäkrade i Australien kan påvisa sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med ett giltigt pass. Passet kan vara ett annat lands pass med obegränsad bosättningsrätt i Australien. Om personen har ett annat lands pass utan obegränsad bosättningsrätt i Australien kan han eller hon påvisa sin rätt till vård med ifrågavarande pass och Medicare-kortet.

Om det är oklart om en person har rätt till vård i Finland kan FPA skicka en förfrågan till Australien, som har ett system via vilket FPA i allmänhet inom 24 timmar får veta om personen omfattas av avtalet.