Betalning av förmån till kommunen

På den här sidan finns information om i vilka situationer FPA kan betala kundens förmån till kommunens konto.

Betalningsyrkandena förändras i och med välfärdsområdena

Från och med början av 2023 betalar FPA ut förmåner till välfärdsområdena utifrån betalningsyrkanden.

FPA betalar automatiskt ut de förmåner som kommunerna tidigare fått och som nu tillhör välfärdsområdena. Välfärdsområdena ska i tid lämna in de uppgifter som FPA behöver.

Läs mer: Utbetalning av förmåner till ett välfärdsområde

Betalning av kundens förmån till kommunen utifrån betalningsyrkande

Ett betalningsyrkande är en framställan av kommunen om att FPA ska betala en förmån som tillkommer en kommuninvånare till kommunen. Betalningsyrkandet grundar sig alltid på lag.

Utbetalningen av förmånen till kommunen utifrån ett betalningsyrkande förutsätter inte förmånstagarens samtycke. FPA hör dock förmånstagaren innan beslutet fattas.

Kom ihåg följande när du framställer ett betalningsyrkande:

  • I betalningsyrkandet ska man uppge vilken lagparagraf betalningsyrkandet grundar sig på. Meddela lagparagrafen också i fritt formulerade betalningsyrkanden.
  • Betalningsyrkandet ska göras skriftligt. Du kan inte framställa ett betalningsyrkande muntligt till exempel via telefontjänsten.
  • Meddela FPA så snabbt som möjligt om betalningsyrkandet upphör att gälla. Du kan meddela detta genom att ringa servicenumret för myndigheter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.

 Se anvisningarna om hur man framställer ett betalningsyrkande i olika situationer:

Betalning av kundens förmån till kommunens förmedlingskonto 

Förmedlingskontot är kommunens konto till vilket kundens förmån kan betalas.

Användningen av förmedlingskontot baserar sig på en överenskommelse mellan kommunen och kunden. Det förutsätter alltså kundens samtycke.

Beroende på förmån kan antingen kommunen eller kunden själv meddela att förmånen ska betalas till kommunens förmedlingskonto. Fråga vid behov om ytterligare anvisningar genom att ringa servicenumret för myndigheter.

Förmånen betalas in på det konto som kunden uppgett också då kunden uppgett kommunens förmedlingskonto som kontonummer.

Information om betalningarna ser du i FPA:s e-tjänst för förfrågan om förmåner (Kelmu).

Systemet Virho

En del kommuner har tagit i bruk systemet Virho och börjat sköta kundernas penningärenden via detta. I dessa kommuner ersätter Virho-kontot förmedlingskontona.