Förmånstagaren i institutionsvård eller familjevård

Kommunen kan driva in den förmån FPA betalar ut om förmånstagaren är i institutionsvård eller familjevård som ordnas av kommunen.

Ett betalningsyrkande grundar sig på 14 § i lagen om klientavgifter. Framställ betalningsyrkandet enligt följande anvisning:

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

Du kan framställa betalningsyrkandet via e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu).

Logga in
 1. Framställ betalningsyrkandet via e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu). Logga in med Suomi.fi-identifikation..
 2. Betalningsyrkandet kan också formuleras fritt. Ett fritt formulerat betalningsyrkande ska göras skriftligt. Av betalningsyrkandet ska följande framgå:
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (14 § i lagen om klientavgifter)

  • förmån som yrkandet gäller

  • tidsperiod för vilken förmånen drivs in

  • belopp som yrkandet gäller.

 3. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före utbetalningsdagen för förmånen. Kontrollera förmånernas utbetalningsdagar.
 4. Meddela FPA så snabbt som möjligt om grunden för ett betalningsyrkande upphör att gälla. Du kan meddela detta genom att ringa servicenumret för myndigheter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.

Du kan också fylla i och skriva ut blanketten Meddelande – Betalning av förmån till kommunen, EV 255r (pdf). Skicka in betalningsyrkandet per post.