Statlig ersättning för kostnader för brådskande socialservice

FPA ersätter kostnader för brådskande socialservice till kommunen. FPA kan betala ersättning om en kommun eller samkommun har tillhandahållit brådskande socialservice för en person som har fått ett negativt asylbeslut och som inte längre har rätt till mottagningstjänster.

Med brådskande socialservice avses nödvändig omsorg i form av

  • mat
  • läkemedel
  • nödinkvartering.

Ansökan om ersättning

FPA betalar ersättning endast för kostnader för brådskande socialservice som uppkommit efter 1.1.2018. Kommunen ska söka ersättning inom 12 månader räknat från utgången av den månad då kostnaderna uppkom.

Exempel

Om kostnaderna har uppkommit 24.4.2019 ska kommunen söka ersättning från FPA senast 30.4.2020.

Fyll i blanketten Ansökan – Statlig ersättning, Y 31r (pdf). Läs igenom ifyllningsanvisningen innan du lämnar in ansökan till FPA. Man kan inte ansöka om ersättning elektroniskt.

Bifoga till ansökan en kopia av beslutet om att brådskande socialservice ska ges.

Om du har frågor gällande handläggningen av ersättningsansökan kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Läs mer