Avtalsvillkor i samband med kommuntillägg

FPA betalar kommuntillägg utifrån ett avtal om kommuntillägg. Kommunen fyller i FPA:s avtalsunderlag.

Kommunen väljer de avtalsvillkor enligt vilka kommuntillägget betalas till familjerna. Kommunen kan inte lägga till egna villkor i avtalet eller ändra på dem.

Till vilka förmåner betalas kommuntillägg?

Först väljer kommunen om avtalet om kommuntillägg omfattar

  • stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd)
  • stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd)
  • båda stöden.

Utöver det väljer kommunen om kommuntillägget ska betalas

  • som ett tillägg till vårdpenningen
  • som ett tillägg till vårdtillägget
  • som ett tillägg till båda. 

Därefter väljer kommunen i modellavtalet de avtalsvillkor enligt vilka FPA betalar ut kommuntillägg. Om avtalsvillkoren finns mer information på separata sidor. Du kan använda sidorna som hjälp när du skissar upp avtalet.

Avtalets giltighet

Kommunen väljer om avtalet görs upp för viss tid eller tills vidare.