Boka tid åt din klient

Invecklade ärenden kan skötas på bokad tid så att kundrådgivaren kan sätta sig in i kundens situation på förhand. Genom att boka tid får kunden information om förmånerna och tjänsterna och kan göra en ansökan tillsammans med kundrådgivaren på nätet eller på en blankett.

Boka tid tillsammans med kunden på www.fpa.fi/boka-tid. På nätet kan man endast boka telefontider. Per telefon kan man sköta sina ärenden på samma sätt som på serviceställen. Ifall FPA:s anställda märker att ett besök till servicestället är nödvändigt, bokar man en besökstid åt kunden. 

För vem

Du kan föreslå tidsbokning om din klient har många ärenden att reda ut, till exempel ifall det sker stora förändringar i hans eller hennes liv och flera olika förmåner ska sökas. Det kan vara fråga om till exempel en allvarlig sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet.

Tidsbokning lämpar sig också för kunder som har rörelsehinder, bristfälliga språkkunskaper och behov av tolk eller svårigheter att sköta sina ärenden självständigt.

Tjänster som rekommenderas