Färdsätt

I regel ersätter FPA kundernas resor enligt det billigaste tillgängliga färdsättet. Vid bedömningen av det billigaste tillgängliga färdsättet beaktas kundens hälsotillstånd.

Resorna ersätts i första hand enligt taxorna för allmänna färdmedel. Om man inom hälso- och sjukvården anser att en kund inte kan anlita allmänna färdmedel på grund av sin sjukdom eller sitt aktuella hälsotillstånd kan resekostnaderna ersättas enligt kostnaderna för specialfordon.

Specialfordon är till exempel

  • egen bil
  • taxi
  • ambulans
  • helikopter.

Om kunden är tvungen anlita ett specialfordon (t.ex. taxi) på grund av bristfälliga allmänna trafikförbindelser, måste kunden själv motivera detta för beställningscentralen i samband med beställningssamtalet.