Så här beställer du taxi åt kunden

Så här beställer du taxi åt kunden

Hälso- och sjukvårdsenheter beställer taxi åt sina kunder via beställningscentralen för det egna distriktet på det beställningsnummer som är avsett för hälso- och sjukvården. Beställ taxi genast när du vet när kunden ska åka hem från enheten. 

Om en representant för hälso- och sjukvården beställer en enskild tur- eller returresa åt kunden behöver kunden inte ett intyg (Intyg för reseersättning, SV 67r), utan beställningssamtalet motsvarar intyget.

I samband med beställningssamtalet begärs bland annat följande uppgifter:

  • patientens namn och personbeteckning
  • tidpunkten för när patienten får åka hem och vart han eller hon ska åka
  • var taxin ska avhämta patienten
  • eventuella hjälpmedel som tas med i bilen, huruvida kunden har en följeslagare, huruvida kunden ska besöka apoteket eller avhämta ett hjälpmedel vid hälsovårdscentralen på vägen hem.

Om kundens hälsotillstånd kräver att kunden kommer hem så fort som möjligt ska du uppge detta i samband med beställningssamtalet.

Om taxin beställs på annat sätt än via beställningscentralen betalar kunden hela priset för resan själv. För resor som inte beställts via beställningscentralen betalar FPA inte reseersättning och kunden kan inte heller ansöka om ersättning i efterhand.

Snabbguiden Så här beställer du taxi och planschen

Skriv ut en behändig snabbguide om hur man beställer taxi och planschen och fäst den till exempel på väggen i väntrummet.  På planschen finns beställningsnumret för varje område.