Vad förändras 1.7.2018?

  • FPA har landskapsvis konkurrensutsatt serviceproducenter som ordnar taxiresor. Inom varje landskap finns det en serviceproducent som tar emot beställningar av taxiresor, samordnar resorna och förmedlar uppgifter om transporterna till chaufförerna.
  • Beställningsnumren för taxi blir avgiftsfria 1.7.2018.
  • Om taxin inte beställs via den regionala beställningscentralen ersätter FPA inte resan.
  • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer en enskild tur- eller returresa åt kunden behöver kunden inte ett intyg (SV 67r) för att få ersättning, utan beställningssamtalet motsvarar intyget.
  • Kunden kan inte längre begära att få en taxi från hemkommunen för returresan.
  • En följeslagares resa ersätts bara till den del följeslagaren har färdats tillsammans med kunden.
  • En resa som följeslagaren gör ensam kan ersättas till exempel om kunden tas in för vård. Följeslagarens resa ersätts högst enligt vad resan skulle ha kostat om den hade påbörjats eller avslutats på kundens stadigvarande hemadress. 

Svar på vanliga frågor om taxiresor som ersätts av FPA hittar du här.